20190618 27 Produktfotos Azukibohnen 1 1 1936 400x400 - 20190618-27_Produktfotos_Azukibohnen_1-1-1936